niedziela, 29 września 2013

Photo Day 25.0 Nowa Biblioteka UKW

W sobotni poranek, kilka dni przed oficjalnym otwarciem Nowej Biblioteki UKW, odbył się w jej murach Photo Day, organizowany przez portal MMBudgoszcz.

Biblioteka Główna UKW jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, pełniącą funkcje dydaktyczne, naukowe i usługowe. Pełni też rolę ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej wszystkim mieszkańcom miasta, regionu i kraju.

Budynek Nowej Biblioteki UKW.
 • powierzchnia użytkowa budynku ok. 18.000 m2
 • miejsce dla zbiorów - do 1 250 000 jednostek, w tym zbiory specjalne ok. 100.000;
 • powierzchnia dla zbiorów w wolnym dostępie (ok. 200.000 wol.)
 • dogodny dostęp do pomieszczeń i wind dla osób niepełnosprawnych
 • wyposażenie niezbędne dla osób niepełnosprawnych
 • zabezpieczenie zbiorów przed kradzieżą
 • kontrola dostępu użytkowników i personelu do pomieszczeń
 • monitoring
 • klimatyzacyjno-wentylacyjne zakładające minimalizację kosztów eksploatacyjnych;
 • alarmowo-przeciwpożarowe, gaśnicze, dostosowane do rodzajów zbiorów i pomieszczeń (np. dla zbiorów specjalnych gazowy)
 • łączność bezprzewodowa i sieciowa zapewniająca dostęp do komputerów i Internetu w całym budynku
 • automatyzacja pracy bibliotecznej
 • klimatyzacja pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory, w pracowniach konserwacji i introligatorni wyciągi, a w pomieszczeniach pracowniczych dobra wentylacja mechaniczna
 • garaże podziemne i miejsca parkingowe
 • Sala konferencyjna z wyposażeniem audiowizualnym i nagłośnieniem (możliwy podział na 2 sale wykładowe)
 • pomieszczenia dla Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii
 • sale ćwiczeniowe, wykładowe, sale do szkoleń komputerowych na potrzeby studentów, przede wszystkim bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz użytkowników Biblioteki
 • pomieszczenia dla digitalizacji zasobów i tworzenia biblioteki cyfrowej, w tym pracowni środowiskowej

Zdjęcia ze środka nowej Biblioteki (i jedno na zewnątrz).