sobota, 23 marca 2013

Czwartek Literacki: Małgorzata Nowak w Modraczku Bydgoszcz 14.03.2013

14 marca Kawiarni Literackiej w Modraczku odbyło się już 59. spotkanie literackie. Tym razem gościem Barbary Jendrzejwskiej była Małgorzata Nowak - poetka, malarka, ilustratorka książek i autorka sztuk teatralnych. 

Spotkanie Autorskie - Małgorzata Nowak - relacja

"Kultura w mediach, media w kulturze" Debata APK Bydgoszcz 22.03.2013

Podczas pierwszej z planowanego cyklu debat, którą poprowadził dyrektor CKM, prof. WSG dr Marek Chamot,  zachęcano do wspólnego namysłu „nad prowadzeniem racjonalnej polityki kulturalnej”, do przyjrzenia się „instytucjom powołanym przez państwo do upowszechniania kultury, szczególnie w mediach publicznych”.
Remigiusz Zawadzki


czwartek, 21 marca 2013

Konferencja Nauka i Biznes: Relacje - Innowacje - Przyszłość UKW Bydgoszcz 20.03.2013

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbyła się Konferencja Nauka i Biznes: Relacje - Innowacje - Przyszłość. Konferencja skierowana była do naukowców oraz przedsiębiorców. Połączenie biznesu z nauką jest dzisiaj niezbędnym elementem innowacyjnej gospodarki.

Zdjęcia z pierwszego dnia Konferencji, który miał miejsce w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej przy pl. Kościeleckich 8.